Priser og betalingsbetingelser

 

Assistance honoreres med 440 kr. i timen.

 

Der faktureres lÝbende med betalingsbetingelse netto kontant.