Priser og betalingsbetingelser

 

Assistance honoreres alt efter opgave og aftale.

 

Der faktureres lÝbende med betalingsbetingelse netto kontant.