Momsregnskab

Virksomheder, der er momsregistreret, skal løbende beregne og afregne moms til Skat.
Angivelses- og betalingsfristerne er beskrevet af Skat således:

Læs eventuelt nærmere på www.skat.dk

Jeg tilbyder assistance med beregning af momsen ud fra den foretagne bogføring.