Lønsumsafgift

Virksomheder, der er lønsumsregistreret, skal beregne og afregne lønsumsafgift til Skat.
Angivelses- og betalingsfristerne er beskrevet af Skat således:

Virksomheder, som skal opgøre afgiftsgrundlaget på grundlag af lønsummen +/- over-/underskud, skal opgøre og betale afgift 5 gange årligt. De 4 angivelser er foreløbige kvartalsangivelser, mens den 5. angivelse er en årsangivelse, hvor den endeligt beregnede afgift opgøres og indbetales. Denne fremgangsmåde skyldes, at disse virksomheders endelige afgiftsgrundlag først kan fastlægges ved udløbet af indkomståret, da over-/underskud først kendes på dette tidspunkt.

Virksomheder, der alene skal opgøre afgiftsgrundlaget på grundlag af over-/underskud, skal udarbejde en årsangivelse på grundlag af virksomhedens resultat.

Angivelses- og betalingsfristerne er:

Afgiften forfalder til betaling den 1. i den måned, hvor fristen for indbetaling udløber.

 

Registrerede virksomheder skal senest 15 dage efter udløbet af hver opgørelsesperiode indsende afgiftsangivelsen. Denne dag er også sidste rettidige indbetalingsdag.

 

Årsangivelsen skal angives og indbetales senest den 15. august i det efterfølgende år

Læs eventuelt nærmere på www.skat.dk

Jeg tilbyder assistance med beregning af lønsumsafgiften ud fra den foretagne bogføring.