Hvem er jeg?

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Brandt

Født 1959

 

7½ års militærtjeneste i Flyvevåbnet med ansættelse på administrationskontor

3 års ansættelse som revisorassistent hos statsautoriseret revisor

3 års ansættelse som regnskabschef i en håndværksvirksomhed

17 år som administrerende direktør og medejer af en produktionsvirksomhed

Selvstændig revisor siden 1987 - sideløbende med øvrig karriere

Uddannet inden for personlig udvikling og coaching. Se eventuelt nærmere på www.komvidere.nu