Forskudsopgørelse

Hvis du forventer væsentlige ændringer i indkomster og fradrag i forhold til det indkomstår, der ligger to år før det aktuelle indkomstår, bør du foretage en ændring af forskudsopgørelsen. I modsat fald vil du risikere, at indbetale for meget i løbende B-skat eller få en ubehagelig restskat.

Jeg tilbyder assistance med udarbejdelse af forskudsopgørelsen.