Årsregnskab

Ved udgangen af et regnskabsår er enhver virksomhed forpligtet til at opstille et årsregnskab, der bl.a. danner grundlag for selvangivelsen.

Jeg tilbyder assistance med udarbejdelse af årsregnskabet, ud fra foretaget bogføring, foreviste bilag og meddelte oplysninger.